"Vi vil være et livligt centrum for gymnastik og motion i lokalområdet i et engageret fællesskab"

Bestyrelsesinfo:
 
SNIK Gymnastiks bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle er valgt på årsmødet. Årsmødet afholdes normalt i marts måned. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Alle medlemmer i SNIK Gymnastik, både aktive og passive, kan stille op til bestyrelsen.    
 
Teams:
Alle teams arbejder individuelt og på tværs. Det er muligt at melde sig til et enkeltstående arrangement i et team eller for en længere periode. Enkeltstående arrangement kan eksempelvis være indkøb af et nyt redskab eller at arrangere et event. Der er mulighed for at få sat logo/firmanavn under mappen "Samarbejdspartnere", som findes på forsiden.
 
Team Marketing: Målet er at gøre SNIK Gymnastik synlig i nærområdet. Det vil sige, at udvalget primært sørger for at lave flyers, annoncer, facebookside, hjemmeside etc.
Det meste af teamets arbejde ligger i forbindelse med opstart af ny sæson og derudover i forbindelse med klubbens events.
Arbejdet i teamet kræver ingen specielle forudsætninger, dog skal man have lyst til at sikre SNIK Gymnastik til stadighed er en attraktiv idrætsforening. Teamets medlemmer bestemmer selv omfanget af arbejdet.
 
 
Team Events og opvisninger: Målet er at opsætte nogle spændende, nye eller gentagne events og udflugter for medlemmer og instruktører.
Teamets arbejde strækker sig over en hel sæson, men koncentreres i forbindelse med events. Teamet bestemmer selv antallet og omfanget af arrangementerne. 
Arbejdet i teamet kræver ingen specielle forudsætninger, dog skal man have lyst til at sikre SNIK Gymnastik til stadighed er en attraktiv idrætsforening. Teamets medlemmer bestemmer selv omfanget af arbejdet. 
 
 
  
Nedenstående teams er pt. inaktive, men vi ønsker på sigt at få dem aktiveret. 
 
Team Holdudbud: Målet med teamet er at fastholde nuværende medlemmer samt at tiltrække nye. Teamets fokus ligger på at afstemme tid og sted efter holdtype, samt allerede attraktive aldersgrupper i SNIK (børn/voksne/ældre). 
Eksempler på teamets overvejelser: Hvilke hold skal fastholdes? Hvilke hold skal lukkes? Hvilke nye hold kan blive en succes? Skal der flere af samme holdtyper? 
Teamets arbejde ligger primært i forbindelse med planlægning af ny sæson. 
Arbejdet i teamet kræver ingen specielle forudsætninger, dog skal man have lyst til at sikre SNIK Gymnastik til stadighed er en attraktiv idrætsforening. Teamets medlemmer bestemmer selv omfanget af arbejdet. 
Team Faciliteter og inventar: Målet er at finde egnede lokaler til de rette hold og medlemmer, samt sikre at de redskaber, holdet skal benytte er til stede i lokalet ved sæsonstart. 
Teamets arbejde ligger primært i forbindelse med planlægning af ny sæson og i forbindelse med reparation af udstyr i løbet af sæsonen. 
Eksempler på teamets overvejelser: Lokaler, redskaber, musikanlæg, adgang til faciliteter og vedligeholdelse af inventarliste.
Arbejdet i teamet kræver ingen specielle forudsætninger, dog skal man have lyst til at sikre SNIK Gymnastik til stadighed er en attraktiv idrætsforening. Teamets medlemmer bestemmer selv omfanget af arbejdet. 
 
Team Personale: Målet er at der er erstatninger for alle instruktører, at få engagerede instruktører og bestyrelsesmedlemmer, samt at instruktørerne kommer på relevante kurser. 
Eksempler på teamets overvejelser: Rekruttering af instruktører, instruktør/bestyrelsespleje, instruktørbackup i forbindelse med sygdom og anden fravær, samarbejde mellem instruktører/bestyrelse, kontrakter, børneattester og kurser.
Arbejdet i teamet kræver ingen specielle forudsætninger, dog skal man have lyst til at sikre SNIK Gymnastik til stadighed er en attraktiv idrætsforening. Teamets medlemmer bestemmer selv omfanget af arbejdet. 
 
 

Seneste nyt